Algemene lesvoorwaarden

Algemeen

 • Je krijgt les van een lesgever die in het bezit is van een instructietoelage, uitgereikt door de dienst Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Eén lesuur duurt 60 minuten (evaluatie inbegrepen). De lessen worden per pakket van 2 uur gegeven (tenzij andere afspraak).
 • De lesgever verbindt zich er toe geen zaken te doen die niets met een rijles te maken hebben (boodschappen voor eigen rekening bv.)
 • Indien de leerling niet achter het stuur zit, zal deze verplaatsing niet aanzien worden als lesuur (dit is de verplaatsing die nodig is om naar een parking of een plaats te rijden om een 1e les aan te vatten, als de leerling geen rijervaring heeft).
 • Het lesvoertuig is volledig in orde conform de verplichte verzekeringen en de vereiste keuringen om les te geven.

Voorwaarden voor de leerling

 • Zorg ervoor dat je steeds op tijd aanwezig bent op het afgesproken uur en plaats. De lesgever zal maximum 15 minuten ter plaatse wachten bij afwezigheid van de leerling. Indien de leerling NIET aanwezig is op een rijles en/of een examen zonder geldige reden (dit is: ziekte, ziekenhuisopname, overmacht, ...), zal de les of de examenbegeleiding volledig gefactureerd worden. Bewijs ziekte steeds met een doktersattest. De retributie van het examencentrum zal doorgerekend worden bij afwezigheid op een examen.
 • Indien een les en/of een examen NIET kan doorgaan door slechte weersomstandigheden (ijzel, dikke mist, sneeuw), dan worden er geen kosten aangerekend en wordt de rijles of het examen verplaatst naar een andere datum.

Tarieven

 • Voor de tarieven voor een rijles en/of een examenbegeleiding: zie website www.RIJ-PUNT.be
 • Een rijles of examen kan geannuleerd worden uiterlijk tot 3 dagen (= 72 uur) voor de aanvang van de les of het examen. Indien dit op een later tijdstip gebeurt, zal een retributie van 50% aangerekend worden. Annulatie op de dag zelf = 100% retributie.

Aansprakelijkheid

 • Als je tijdens een rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan het voertuig van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig, dan gelden de volgende regels:
  1. De lesgever kan je niet aansprakelijk stellen voor boetes of schade bij een accident.
   (Uitzondering op deze regel: zie puntjes 2, 3, 4 en 5 hieronder!)
  2. Bij opzettelijk wangedrag van de leerling, echter, is de leerling wél aansprakelijk.
  3. Als de lesgever meegaat in je eigen wagen of die van de ouders, of derden (dus geen wagen met dubbele bediening), dan moet het betreffende voertuig verzekerd en gekeurd zijn volgens de normen van de Belgische wetgeving. Indien blijkt dat het voertuig niet voldoet aan de verplichte voorwaarden van de Belgische wetgeving en wegcode, dan is de bestuurder en/of de eigenaar van de wagen aansprakelijk voor ongevallen of schade.
  4. Het rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen die het rijden beïnvloeden, zijn ten strengste verboden! Als na een aanrijding of ongeval blijkt dat de leerling onder invloed is van alcohol of verdovende middelen, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld.
  5. Medicijnen die de rijvaardigheden beïnvloeden (zie bijsluiter van het medicijn) zijn eveneens verboden. Hiervoor kan je ook aansprakelijk gesteld worden.
   Breng de lesgever op de hoogte indien je medicijnen neemt.
>